Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Prečítajte si Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Muziker Vám dá viac, než určuje zákon

Nad rámec zákonom stanovenej lehoty 14 pracovných dní poskytuje MUZIKER možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote do 30 kalendárnych dní bez udania dôvodu. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 14 pracovných dní Vám MUZIKER ponúka ďalších viac ako 16 dní na možnosť vrátenia tovaru výhradne formou výmeny za iný tovar z aktuálnych skladových zásob a započítaním uhradenej čiastky s hodnotou nového nákupu. Lehota 30 dní sa počíta odo dňa prevzatia tovaru od kuriéra - až po prijatie tovaru naspäť v Muzikeri.

Vrátený tovar spolu s vyplneným FORMULÁROM a kópiou faktúry prosím zašlite na adresu:

Telefón: Bezplatná infolinka +421800140055
E-mail: vratenie@muziker.sk

Tovar prosím zašlite

  • pokiaľ možno v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužívaný,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
  • spolu s nákupným dokladom a vyplneným FORMULÁROM

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, ani poštou. Takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

Náklady na dopravu vráteného tovaru znáša kupujúci, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.
Pri výmene tovaru za iný znáša náklady na dopravu tovaru smerom k zákazníkovi predávajúci.

Viac informácií v sekcii Obchodné podmienky /Odstúpenie od zmluvy